Privacybeleid

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt een wettelijke zorgplicht voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens voor:

  • Opname in een beveiligd registratiesysteem.
  • Communicatie met u als huurder en of leverancier.
  • het aanbieden van informatie over de (stichting) Park Strijthagen.

    Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden. Wij zorgen dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen. Ook voor de digitale informatie geldt dat deze alleen voor de leden van het bestuur beschikbaar zijn. Het registratiesysteem is privacyproof. Voor al onze vrijwilligers geldt een geheimhoudingsplicht.