Welkom op

Park Strijthagen

Welkom, leuk dat je de site van Stichting Park Strijthagen bezoekt.

Deze site is in principe alleen informatief en geeft u inzicht in het Park Strijthagen en haar gebruikers. Wij geven u een inzicht welke verenigingen en organisaties gebruik maken van het totale Park Strijthagen.

Ook vertellen we u het een en ander over het Park Strijthagen en de situering binnen Park Gravenrode.

Park Strijthagen ingang

Park Strijthagen hal binnen

Park Strijthagen

De stichting Park Strijthagen exploiteert een gebouw op het Park Strijthagen Hofstraat 5 in Landgraaf.
• het wijkcentrum An de Koel, Strijthagerweg 2 in de aangrenzende wijk. Wilt u meer informatie, bezoek dan de website www.andekoel.nl

Een stukje geschiedenis

Park Gravenrode waar (sport)Park Strijthagen een onderdeel van is          

Gravenrode was vroeger het voormalige mijngebied op de grens van Kerkrade en Landgraaf. Dit nu fraaie groengebied heeft een verrassend gevarieerd landschap, met een duurzame toeristische bestemming en een grote variatie aan vegetatie. Park Gravenrode wordt gevormd door het Anstelerbeekdal in Kerkrade en het Strijthagerbeekdal in Landgraaf. Beide gebieden hebben steile beboste hellingen en gras- en akkerland. In Gravenrode vindt je diverse fraaie monumentale gebouwen, een dierenpark, tuinen, Skihelling enz. Voor meer informatie kijk op internet bij ‘Park Gravenrode’.

(Sport)Park Strijthagen
In 1982 was het totale Park ontwikkeld door de gemeente voor een aantal verenigingen: RKVV Kolonia, RKONS, VV De Kakert en BDC Kempen. Uiteindelijk vestigde alleen VV Kolonia zich op het Park.

In 1991 opende de Sporthal Strijthagen haar deuren en daardoor kwamen er meer verenigingen bij op het Park. Deze sporthal werd en wordt geëxploiteerd door een stichting met alleen vrijwilligers. Vele verenigingen, scholen en organisaties hebben hun weg hiernaartoe gevonden. wilt u meer informatie, kijk op www.sporthalstrijthagen.nl

Rond 2008 is, in eerste instantie op initiatief van het NOC-NSF, de stichting Sport en Leisurepark opgericht. Een aantal jaren hebben zij vele goede dingen gedaan voor de sport, maar uiteindelijk is zij in 2014 moeten stoppen met haar werkzaamheden.
De gemeente Landgraaf heeft vervolgens het gebouw met opstallen teruggenomen.  Daarna is met succes de stichting Sporthal Strijthagen benaderd om het voortouw te nemen in de exploitatie van het gebouw namens de gemeente.

In 2016 is daarvoor een aparte stichting Park Strijthagen opgericht, die in eerste instantie bedoeld was om het hele Park te exploiteren en een samenwerkingsverband aan te gaan met alle gebruikers van het Park. In een later stadium is de exploitatie beperkt tot het gebouw. Waar mogelijk ondersteunt de stichting ook de gebruikers van het Park.

Ook deze stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers, maar wordt ondersteund door Radar in samenspraak met Only Friends Limburg.

Platteground Park Strijthagen

1. t/m 5 Sportvelden; 6. BMX-stadion;
7. Multifunctioneel fietsparcours

8. Mountainbike parcours;
9. Sporthal en gebouw Park Strijthagen; P. Parkeerplaatsen.

Verenigingen

Hieronder ziet u dan ook alle gebruikers op het Park. Als u op het logo klikt, wordt u direct naar de betreffende site geleid.

Eerst geven we de betreffende namen in de volgorde van de logo’s:

V.V. Schaesberg, BMX FFC Limburg Zuid, St. Hubertus, MTB Discovery, Stg. Sporthal Strijthagen, Computerclub Park Strijthagen, AFV Het Motief, KNVB, Fysio-en-Passie, Eigenwijs Landgraaf, OBS Harlekijn, ’78, hv BDC’90, BC Trilan, Stg. Wijkcentrum An de Koel, Radar, NOVIzorg, Hond-in-Zicht, JenS, Schilderclub Maud (geen website). PHDES, stg. Only Friends Limburg, Fotogroep Abedia.

Park Strijthagen BMX baan

Contact

Stichting Park Strijthagen

Adres:
Hofstraat 5 6372 XC Landgraaf
Telefoon: 045 2031084, keuze 2
E-mail: info@parkstrijthagen.nl
KvK nr.: 66188709
Bank: NL86RABO0328378909
BTW nr.: NL856433901B01